Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις κάτωθι πληροφορίες:

Όροι:  Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία δηλώνετε υπεύθυνα την ορθότητα των προσωπικών σας στοιχείων που θα καταχωρήσετε παρακάτω, τα οποία και θα τηρηθούν σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία εκπροσώπου

στα στοιχεία αυτά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί.

Στοιχεία της επιχείρησης

πατήστε έντερ για νεα ετικέτα
 
η εικόνα πρέπει να είναι διαστάσεων ακριβώς 700px x 440px
 
μπορείτε να σύρετε ή να επιλέξετε ως πέντε εικόνες ταυτόχρονα
συμπληρώστε ορθά τα στοιχεία παρουσιάσης της επιχείρησής σας.